INTRODUCTIE CURSUS VAN HET BIJBELS HEBREEUWS

DEZE START OP MAANDAGAVOND 13 SEPTEMBER 2021

MELD U SNEL AAN! VOL IS VOL

DE HEBREEUWSE TAAL

Het grootste gedeelte van de Bijbel is ons overgeleverd in de Hebreeuwse taal.
Daarnaast zijn alle boeken van de Bijbel zijn geschreven door Joden vanuit hun Hebreeuwse leefwereld en gedachtegoed, en primair bestemd voor Joodse lezers.

God schiep de wereld door te spreken en te gebieden in de Hebreeuwse taal.
Ook Yeshua HaMashiach (dat is de Hebreeuwse naam van Jezus de Christus) is naar de mens geboren binnen het volk Yisra’él (Israël) in de stam Yehudah (Juda) Hij is dus Joods en Hij sprak Hebreeuws. (zie bv. Handelingen 26:14)

Hij is door zijn aardse vader en moeder Yoséf en Miryam (dat zijn  de Hebreeuwse namen van Jozef en
Maria) opgevoed naar de maatstaven van de Torah.

Hoewel het Nieuwe (of Tweede) Testament in het Grieks is overgeleverd, ademt dit boek qua gedachtegoed, beeldspraak en tekst gebruik een absolute Hebreeuwse achtergrond uit.

HEBREEUWS IS OOK VOOR U BEREIKBAAR!

Voor velen is kennismaken met het Hebreeuws iets wat onmogelijk lijkt vanwege het afwijkende letterschrift.

Dit lijkt een hoge drempel maar niets is minder waar!
Toegegeven dat het wel wat inspanning vergt om dit onder de knie te krijgen, maar tegelijkertijd kan er ook relativerend aan toegevoegd worden dat het maar 22 letters zijn.

Om deze cursus te kunnen volgen is géén bijzondere vooropleiding nodig, wel uw interesse en enthousiasme en vooral inzet.

 

DE 8 LESSEN

Tijdens de 8 avonden van de introductiecursus van Aleph naar Taw leert u op een welhaast speelse wijze het Hebreeuwse Aleph-Beth met daarbij de unieke betekenis die iedere letter met zich mee draagt.

Door op een unieke “Joodse” manier regelmatig het Aleph-Beth (zingend!) te memoriseren zult u al op korte termijn in staat zijn dit uit het hoofd op te zeggen. Bedenk dat kennis van de volgorde van de Hebreeuwse letters, onmisbaar is om woorden op te zoeken in een woordenboek.
Het is onze bedoeling u de letters (en daarmee de woorden) te leren lezen, u een aantal basis woorden en zinnen aan te leren, die u helpen gaandeweg de grondtekst van de Bijbel te ontdekken.

We leren u hoe u met behulp van een woordenboek woorden kunt opzoeken. Hoe vaker u dit doet, hoe meer woorden u er gaandeweg bijleert. Ook leren wij u uw weg te vinden in de ‘Hebreeuwse’ Bijbel, hoe u een tekst of woord kunt vinden zonder te verdwalen in al die vreemde tekens en Bijbelboek volgorde. Ook dit gaan we uitgebreid oefenen.

U krijgt u wat hulpmiddelen aangereikt om het merendeel van de woorden te kunnen ontleden, daarnaast zullen we ook oefenen in het ontleden en herkennen. Met name de zevende les is hoofdzakelijk een oefenles.

Tijdens de lessen wordt onder andere gebruik gemaakt van een PowerPointpresentatie.

Iedere lesavond wordt onderbroken door een korte pauze met koffie en thee.

Het zijn volle en intensieve avonden gevuld met Hebreeuwse rijkdom!

 

WAAR LEIDT HET TOE?

U zult Hebreeuwse letters leren herkennen en de woorden leren lezen, met als gevolg dat u veel Hebreeuwse woorden zult kunnen opzoeken in het woordenboek.

U zult ontdekken dat de originele Hebreeuwse tekst u een grote rijkdom en zegen gaat geven die er mede toe zal leiden dat u gaat groeien in uw geloof en Yeshua en Zijn leefwereld beter gaat leren kennen.

U zult het woordenboek steeds beter kunnen hanteren en tegelijkertijd ook de samenhang tussen de verschillende woorden ontdekken, wat voor u een schat aan informatie oplevert voor uw Bijbelstudie.

Door het volgen van de lessen leert u gaandeweg meer en meer de Hebreeuwse oorsprong van Gods Woord en niet in de laatste plaats, van het evangelie ontdekken.

Een ding is zeker wanneer u de studie heeft doorlopen, bent u voor wat het Bijbels Hebreeuws beslist géén an-Aleph-Beth meer.

Echter… alles is afhankelijk van uw eigen inzet en de tijd die u wilt besteden (en vooral ook wilt blijven besteden!) aan het Bijbels Hebreeuws.

 

WELKE MATERIAAL EN/OF BOEKEN GEBRUIKEN WE?

Bij de eerste les ontvang u een geplastificeerde letterkaart die u schematisch de letters en de klinkertekens toont.

Na iedere les ontvangt u via de email een pdf van de getoonde PowerPoint voor persoonlijk studiegebruik. Deze kunt u desgewenst zelf daarvoor uitprinten.

Gedurende de cursus worden regelmatig bladen uitgereikt die extra informatie geven over woordgebruik en grammatica.

Een oefenboek om het schrijven van de Hebreeuwse letters te oefenen. Bij iedere letter is een summiere omschrijving geplaatst voor wat betreft betekenis, uitspraak en eventueel gebruik als voor of achtervoegsel. Tevens is in dit boek is ook een woordenlijst opgenomen van belangrijke en in de les gebruikte Hebreeuwse woorden – Hebreeuws /uitspraak /Nederlands.

Het woordenboek wat wij tijdens de lessen gebruiken is het “Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws” door Peter D. H. Broers. Een duidelijk woordenboek met een schat aan informatie. Vanaf de derde les heeft u dit boek nodig, want dan gaan wij ook oefenen in het zoeken van woorden in het woordenboek.

Tevens zullen we u uitgebreid adviseren over lectuur c/q naslagwerken die uw studie in de Hebreeuwse tekst van de Bijbel aanzienlijk vereenvoudigen. Of de vele informatie die er op het internet te vinden is.

Boeken en lectuur kunnen via www.messiaan.nl worden aangeschaft, tijdens de les is er meestal een basisvoorraad.
 

WAT ZIJN DE KOSTEN

1 – Het materiaal:

(Vaste materiaalkosten) De plastic letterkaart, het oefenboek, de toezending van de pdf outline, en de diverse grammaticale aantekeningen. Deze set kost € 27.50 te voldoen vóór de eerste avond

(Noodzakelijk vanaf les 3) Het “Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws” door Peter D. H. Broers. Indien u dit nog niet in uw bezit heeft, dient u dit aan te schaffen. Dit woordenboek is meestal op voorraad en tijdens de les te koop voor € 39,95  (laat vooraf even weten wanneer u de eerste avond er al een wilt aanschaffen)

Vanwege de uitbreiding en de herziening van het aantal lessen is de geprinte versie van de PowerPoint met aantekeningen pas aan het eind van deze cursus beschikbaar, dan zal ook de prijs bekend zijn.

2 – De zaalhuur:

De kosten voor de zaalhuur en de koffie zijn afhankelijk van het aantal deelnemers (minimaal 10) en worden tijdens de eerste les bekend gemaakt. Dit bedrag kunt u dan in zijn geheel vóór de tweede les aan ons overmaken. NB. Er volgt voor dit bedrag geen restitutie bij uw afwezigheid of afbreken van de cursus.

3 – De lessen:

Hoewel het een Bijbels gegeven is dat de arbeider zijn loon waardig is, willen wij de kennismaking met het Hebreeuws voor iedereen mogelijk maken en hebben dan ook besloten voor de lessen geen vast bedrag in rekening te brengen. En hopen hierbij dat voor velen het deelnemen ook financieel gezien bereikbaar is. Wij vragen voor onze arbeid een voor uw persoonlijke situatie redelijke gift met een minimum van € 50 per cursist. (Wanneer het genoemde minimum bedrag vanwege uw persoonlijke situatie bezwaarlijk is, verzoeken wij u om ons te mailen of te bellen)

Hoe te betalen:

De vaste en materiaalkosten alsmede Uw gift voor de lessen kunt u overmaken op rekeningnr.׃

NL37 INGB 0675 1909 40  t.n.v.  H. Rijstenberg  ovv  Cursus Hebreeuws

Voor de lessen elders in het land maken wij omtrent de vergoeding etc. een aparte afspraak.

WIE, WANNEER, HOE LAAT, WAAR EN HOE?

WIE:

De lessen worden gegeven door Henk Rijstenberg die voor wat betreft het Bijbels Hebreeuws en de didactische vaardigheden voldoende onderlegd is om dit op een enthousiaste wijze aan u te onderwijzen.

Hierbij wordt Henk geassisteerd door zijn vrouw Corine Rijstenberg die inmiddels ook een ruime ervaring heeft met het Bijbels Hebreeuws.

WANNEER:

De 8 studieavonden zijn in de regel om de 14 dagen op de maandagavond

De nieuwe serie start naar verwachting op 13 september.

De lesavonden zijn van: 20:00 – 22:00 er is koffie vanaf  19:45

Wanneer u als deelnemer onverhoopt een les verhinderd bent, wilt u dit dan vooraf aan ons melden.

NB om de tijd optimaal te benutten beginnen we stipt op tijd!

WAAR:

GEBOUW “DE KUBUS”
Spanjaardsgoed 5a
3901HC Veenendaal

Zaal Bol: 1e verdieping (er is een lift)

HOE MELD IK MIJ AAN OF STEL IK EEN VRAAG:

AANMELDING VOORAF IS VERPLICHT VIA:

Via de e-mail henkrijstenberg@gmail.com

via de telefoon 06-53755876.

NB! DE CURSUS GAAT DEFINITIEF DOOR BIJ MINIMAAL 10 CURSISTEN EN HEEFT EEN MAXIMUM VAN 20 CURSISTEN.

Stuur ons ook een e-mail wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van de eerstvolgende start van een nieuwe serie lessen!

Wij zien er naar uit u binnenkort te kunnen ontmoeten op onze studieavonden.

 

שָׁלוֹם לְהִתְרָאוֹת
Shalom lehitra’ot
Shalom en tot ziens

Henk en Corine Rijstenberg.