INTRODUCTIE CURSUS VAN HET BIJBELS HEBREEUWS

DEZE START OP MAANDAGAVOND 5 SEPTEMBER 2022

MELD U SNEL AAN! VOL IS VOL

 

DE HEBREEUWSE TAAL

Het grootste gedeelte van de Bijbel is ons overgeleverd in de Hebreeuwse taal.
Daarnaast zijn alle boeken van de Bijbel zijn geschreven door Joden vanuit hun Hebreeuwse leefwereld en gedachtegoed, en primair bestemd voor Joodse lezers.

God schiep de wereld door te spreken en te gebieden in de Hebreeuwse taal.
Ook Jeshoea HaMashiach (dat is de Hebreeuwse naam van Jezus de Christus) is naar de mens geboren binnen het volk Jisra’eel (Israël) in de stam Jehoedah (Juda) Hij is dus Joods en Hij sprak Hebreeuws. (zie bv. Handelingen 26:14)

Hij is door zijn aardse vader en moeder Joseef en Mirjam (dat zijn  de Hebreeuwse namen van Jozef en Maria) opgevoed naar de maatstaven van de Torah.

Hoewel het Nieuwe (of Tweede) Testament in het Grieks is overgeleverd, ademt dit boek qua gedachtegoed, beeldspraak en tekst gebruik een absolute Hebreeuwse achtergrond uit.

HEBREEUWS IS OOK VOOR U BEREIKBAAR!

Voor velen is kennismaken met het Hebreeuws iets wat onmogelijk lijkt vanwege het afwijkende letterschrift.

Dit lijkt een hoge drempel maar niets is minder waar!
Toegegeven dat het wel wat inspanning vergt om dit onder de knie te krijgen, maar tegelijkertijd kan er ook relativerend aan toegevoegd worden dat het maar 22 letters zijn.

Naast uw geloof in Jeshoea HaMashiach (Jezus de Christus) is er om deze cursus te kunnen volgen is géén bijzondere vooropleiding nodig, wel uw interesse en enthousiasme en vooral inzet.

DE 10 LESSEN

Tijdens de eerste 8 avonden van de introductiecursus van Aleph naar Taw leert u op een welhaast speelse wijze het Hebreeuwse Aleph-Beth met daarbij de unieke betekenis die iedere letter met zich mee draagt.

Door op een unieke “Joodse” manier regelmatig het Aleph-Beth (zingend!) te memoriseren zult u al op korte termijn in staat zijn dit uit het hoofd op te zeggen. Bedenk dat kennis van de volgorde van de Hebreeuwse letters, onmisbaar is om woorden op te zoeken in een woordenboek.

Het is onze bedoeling u de letters (en daarmee de woorden) te leren lezen, u een aantal basis woorden en zinnen aan te leren, die u helpen gaandeweg de grondtekst van de Bijbel te ontdekken.

U leert de diverse woordsoorten met hun voorvoegsels en achtervoegsels te herkennen en u krijgt handvatten aangereikt om een werkwoord met behulp van een paradigma en het woordenboek te determineren.

We leren u hoe u met behulp van een woordenboek woorden kunt opzoeken. Hoe vaker u dit doet, hoe meer woorden u er gaandeweg bijleert. Ook leren wij u uw weg te vinden in de ‘Hebreeuwse’ Bijbel, hoe u een tekst of woord kunt vinden zonder te verdwalen in al die vreemde tekens en Bijbelboek volgorde.

Tijdens de eerste 8 lessen wordt onder andere gebruik gemaakt van een PowerPointpresentatie.

In les 9 en 10 gaan we de lesstof uitgebreid oefenen met elkaar.

U krijgt u wat hulpmiddelen aangereikt om het merendeel van de woorden te kunnen ontleden, daarnaast zullen we ook oefenen in het ontleden en herkennen.

Iedere lesavond wordt onderbroken door een korte pauze met koffie en thee.

Het zijn 10 volle en intensieve avonden gevuld met Hebreeuwse rijkdom! 

WAAR LEIDT HET TOE?

U zult Hebreeuwse letters leren herkennen en de woorden leren lezen, met als gevolg dat u veel Hebreeuwse woorden zult kunnen opzoeken in het woordenboek.

U zult ontdekken dat de originele Hebreeuwse tekst u een grote rijkdom en zegen gaat geven die er mede toe zal leiden dat u gaat groeien in uw geloof en Yeshua en Zijn leefwereld beter gaat leren kennen.

U zult het woordenboek steeds beter kunnen hanteren en tegelijkertijd ook de samenhang tussen de verschillende woorden ontdekken, wat voor u een schat aan informatie oplevert voor uw Bijbelstudie.

Door het volgen van de lessen leert u gaandeweg meer en meer de Hebreeuwse oorsprong van Gods Woord en niet in de laatste plaats, van het evangelie ontdekken.

Een ding is zeker wanneer u de studie heeft doorlopen, bent u voor wat het Bijbels Hebreeuws beslist géén an-Aleph-Beth meer.

Echter… alles is afhankelijk van uw eigen inzet en de tijd die u wilt besteden (en vooral ook wilt blijven besteden!) aan het Bijbels Hebreeuws.

WELKE MATERIAAL EN/OF BOEKEN GEBRUIKEN WE?

1 Bij de eerste les ontvang u een geplastificeerde letterkaart die u schematisch de letters en de klinkertekens toont.

2 Na iedere les ontvangt u via de email een pdf van de getoonde PowerPoint voor persoonlijk studiegebruik. Deze kunt u desgewenst zelf daarvoor uitprinten.

3 Gedurende de cursus worden regelmatig bladen uitgereikt die extra informatie geven over woordgebruik en grammatica.

4 Een oefenboek om het schrijven van de Hebreeuwse letters te oefenen. Bij iedere letter is een summiere omschrijving geplaatst voor wat betreft betekenis, uitspraak en eventueel gebruik als voor of achtervoegsel. Tevens is in dit boek is ook een woordenlijst opgenomen van belangrijke en in de les gebruikte Hebreeuwse woorden – Hebreeuws /uitspraak /Nederlands.

5 Het woordenboek wat wij tijdens de lessen gebruiken is het “Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws” door Peter D. H. Broers. Een duidelijk woordenboek met een schat aan informatie. Vanaf de derde les heeft u dit boek nodig, want dan gaan wij ook oefenen in het zoeken van woorden in het woordenboek.

6 Tevens zullen we u uitgebreid adviseren over lectuur c/q naslagwerken die uw studie in de Hebreeuwse tekst van de Bijbel aanzienlijk vereenvoudigen.

Boeken en lectuur kunnen via www.messiaan.nl worden aangeschaft, tijdens de les is er meestal een basisvoorraad. 

WAT ZIJN DE KOSTEN

1 – Het materiaal:

(Vaste materiaalkosten) De plastic letterkaart, het oefenboek, de toezending van de pdf outline, en de diverse grammaticale aantekeningen. Deze set kost € 32.50 te voldoen vóór de eerste avond. Aangeschafte materialen kunnen niet worden geretourneerd. Voor cursisten van de cursus 2021, die de cursus willen herhalen is het doorgaans niet nodig de materialen nogmaals aan te schaffen, de noodzakelijke aanschaf gaat in overleg.

(Noodzakelijk vanaf les 3) Het “Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws” door Peter D. H. Broers. Indien u dit nog niet in uw bezit heeft, dient u dit aan te schaffen. Dit woordenboek is meestal op voorraad en tijdens de les te koop voor € 39,95  (laat vooraf even weten wanneer u de eerste avond er al een wilt aanschaffen)

Vanwege de uitbreiding en de herziening van het aantal lessen is de geprinte versie van de PowerPoint met aantekeningen pas aan het eind van deze cursus beschikbaar, dan zal ook de prijs bekend zijn.

2 – De zaalhuur:

Afhankelijk van de groepsgrootte en eventuele geldende beperkingen huren we al of niet een zaal De kosten voor de zaalhuur en de koffie zijn afhankelijk van het aantal deelnemers (minimaal 10) en worden tijdens de eerste les bekend gemaakt. Dit bedrag kunt u dan in zijn geheel vóór de tweede les aan ons overmaken. NB. Er volgt voor dit bedrag geen restitutie bij uw afwezigheid of afbreken van de cursus.

Voor cursussen aan groepen, gemeenten, kerken, gegeven elders in het land, dient de lokale organisatie zelf de locatie, koffie, etc, te regelen en te betalen.

3 – De lessen:

Hoewel het een Bijbels gegeven is dat de arbeider zijn loon waardig is, willen wij de kennismaking met het Hebreeuws voor iedereen mogelijk maken en hebben dan ook besloten voor de 10 lessen een minimumbedrag van € 75 per persoon in rekening te brengen. Wij hopen echter dat uw waardering groter is en u dit wil aanvullen met een vrijwillige extra gift.

Hoe te betalen:

De vaste en materiaalkosten alsmede Uw gift voor de lessen kunt u overmaken op rekeningnr.׃

NL37 INGB 0675 1909 40  t.n.v.  H. Rijstenberg  ovv  Cursus Hebreeuws

Voor de lesse

Voor cursussen aan groepen, gemeenten, kerken, gegeven elders in het land, maken wij omtrent de kosten en de vergoeding etc. een aparte afspraak. 

WIE, WANNEER, HOE LAAT, WAAR EN HOE?

WIE:

De lessen worden gegeven door Henk Rijstenberg die voor wat betreft het Bijbels Hebreeuws en de didactische vaardigheden voldoende onderlegd is om dit op een enthousiaste wijze aan u te onderwijzen.

Hierbij wordt Henk geassisteerd door zijn vrouw Corine Rijstenberg die inmiddels ook een ruime ervaring heeft met het Bijbels Hebreeuws.

WANNEER:

De 10 studieavonden zijn in de regel om de 14 dagen op de maandagavond

De nieuwe serie start naar verwachting op 5 september.

De verwachte datums van de lesavonden zijn: (onder voorbehoud) 5 sep, 19 sep, 3 okt, 17 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov, 12 dec, 9 jan, 23 jan

De lesavonden zijn van: 20:00 – 22:00 er is koffie vanaf  19:45

Wanneer u als deelnemer onverhoopt een les verhinderd bent, wilt u dit dan vooraf aan ons melden.

NB om de tijd optimaal te benutten beginnen we stipt op tijd!

WAAR:

Aan huis bij de Fam. Rijstenberg De Palmen Grift 17 (Flat Berberis 1e verdieping) 3901NA Veenendaal

OF

GEBOUW “DE KUBUS” Spanjaardsgoed 5a 3901HC Veenendaal Zaal Bol: 1e verdieping (er is een lift)

HOE MELD IK MIJ AAN OF STEL IK EEN VRAAG:

AANMELDEN OF EEN VRAAG: Via de e-mail henkrijstenberg@gmail.com

Vragen kunnen ook via de telefoon 06-53755876.

AANMELDING VOORAF IS VERPLICHT!

Stuur ons ook een e-mail wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van de eerstvolgende start van een nieuwe serie lessen!

Wij zien er naar uit u binnenkort te kunnen ontmoeten op onze studieavonden.

 שָׁלוֹם וּלְהִתְרָאוֹת
Shalom oelehitra’ot
Shalom en tot ziens

Henk en Corine Rijstenberg.

 

Wij hopen dat u ons werk biddend wil ondersteunen!

Als u buiten de cursus om ons werk ook financieel wilt ondersteunen dan kan dit via rekeningnr.׃

NL37 INGB 0675 1909 40 t.n.v.  H. Rijstenberg –  Onder vermelding van: Ondersteuning onderwijs Bijbels Hebreeuws.

Voor onze overige cursussen verwijzen wij u naar onze website www.henkrijstenberg.nl