INTRODUCTIE CURSUS VAN HET BIJBELS HEBREEUWS

DE HEBREEUWSE TAAL

Het grootste gedeelte van de Bijbel is ons overgeleverd in de Hebreeuwse taal. 
Nagenoeg alle boeken van de Bijbel zijn geschreven door Joden vanuit hun Hebreeuwse leefwereld en gedachtengoed, en primair bestemd voor Joodse lezers.
Alleen over de Joodse achtergrond van de evangelieschrijver Lucas bestaat enige twijfel.

Het is vrijwel zeker dat de Eeuwige God de wereld schiep door te spreken en te gebieden in de Hebreeuwse taal.
Ook Yeshua HaMashiach (dat is de Hebreeuwse naam van Jezus de Christus) is naar de mens geboren binnen het volk Yisra’él (Israël) in de stam Yehudah (Juda) Hij is dus Joods en Hij sprak Hebreeuws. (zie bv. Handelingen 26:14)

Hij is door zijn aardse vader en moeder Yoséf en Miryam (dat zijn  de Hebreeuwse namen van Jozef en
Maria) opgevoed naar de maatstaven van de Torah.

Hoewel het Nieuwe (of Tweede) Testament in het Grieks is overgeleverd, ademt dit boek qua gedachtegoed, beeldspraak en tekstgebruik een absolute Hebreeuwse achtergrond uit.

 

HEBREEUWS IS OOK VOOR U BEREIKBAAR!

Voor velen is kennismaken met het Hebreeuws iets wat onmogelijk lijkt vanwege het afwijkende letterschrift.

Dit lijkt een hoge drempel maar niets is minder waar!
Toegegeven dat het wel wat inspanning vergt om dit onder de knie te krijgen, maar tegelijkertijd kan er ook relativerend aan toegevoegd worden dat het maar 22 letters zijn.

 

DE 7 LESSEN

Tijdens de zeven avonden of ochtenden van de introductiecursus van Aleph naar Taw leert u op een welhaast speelse wijze het Hebreeuwse Aleph-Beth met daarbij de unieke betekenis die iedere letter met zich mee draagt.

Door op een unieke “Joodse” manier regelmatig het Aleph-Beth (zingend!) te memoriseren zult u al op korte termijn in staat zijn dit uit het hoofd op te zeggen. Bedenk dat kennis van de volgorde van de Hebreeuwse letters, onmisbaar is om woorden op te zoeken in een woordenboek.
Het is onze bedoeling u de letters (en daarmee de woorden) te leren lezen, u een aantal basis woorden en zinnen aan te leren, die u helpen gaandeweg de grondtekst van de Bijbel te ontdekken.

We leren u hoe u met behulp van een woordenboek woorden kunt opzoeken. Hoe vaker u dit doet, hoe meer woorden u er gaandeweg bijleert. Ook leren wij u uw weg te vinden in de ‘Hebreeuwse’ Bijbel, hoe u een tekst of woord kunt vinden zonder te verdwalen in al die vreemde tekens en Bijbelboek volgorde. Ook dit gaan we uitgebreid oefenen.

U krijgt u wat hulpmiddelen aangereikt om het merendeel van de woorden te kunnen ontleden, daarnaast zullen we ook oefenen in het ontleden en herkennen.

Tijdens de lessen wordt onder andere gebruik gemaakt van een PowerPointpresentatie.

 

WAAR LEIDT HET TOE?

U zult ontdekken dat de originele Hebreeuwse tekst u een grote rijkdom en zegen gaat geven die er mede toe zal leiden dat u gaat groeien in uw geloof en Yeshua en Zijn leefwereld beter gaat leren kennen.
Een ding is zeker wanneer u de studie heeft doorlopen, bent u voor wat het Bijbels Hebreeuws beslist géén anAleph-Beth meer.

 

WELKE BOEKEN GEBRUIKEN WE?

Naast de aantekeningen die u als cursist na afloop van iedere les worden toegestuurd, zullen we u uitgebreid adviseren over eventueel aan te schaffen lectuur c/q naslagwerken die uw studie in de Hebreeuwse tekst van de Bijbel aanzienlijk vereenvoudigen. Of de vele informatie die er op het internet te vinden is. Boeken en lectuur kan via www.messiaan.nl worden aangeschaft en is meestal tijdens de les al op voorraad.
Ook krijgt u een set oefenbladen in pdf vorm voor persoonlijk gebruik, om ook thuis te oefenen in het lezen en schrijven van de Hebreeuwse letters. 
 

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Wij willen de kennismaking met het Hebreeuws voor iedereen mogelijk maken en hebben dan ook besloten hiervoor geen vaste kosten in rekening te brengen.
U kunt ons, wanneer u dit op uw hart krijgt, ondersteunen met een vrijwillige gift.

Dit kan op rekeningnr.׃   NL37 INGB 0675 1909 40 t.n.v.  H. Rijstenberg
of anoniem in de pot die iedere les op tafel staat.

WAAR EN WANNEER EN HOE LAAT

De zeven studieavonden of ochtenden zijn wekelijks op de maandag
De nieuwe serie start op ZEND EEN E-MAIL VOOR DIE NIEUWE DATUMS verder op 

De ochtenden van: 09:30 – 11:30 er is koffie vanaf  09:15 De ochtendcursus gaat van start bij minimaal 5 deelnemers.

De avonden van:    20:00 – 22:00 er is koffie vanaf  19:45

NB om de tijd optimaal te benutten beginnen we stipt op tijd!

Wanneer u verhinderd bent dit graag ruim van tevoren aan ons melden.

Adres:

’t Voorhuis 35
3902CA Veenendaal
0318-589639
06-53755876

  

VOOR VRAGEN EN OPGAVE

Voor vragen mail ons henkrijstenberg@gmail.com

Wij vragen u wanneer u wilt deelnemen dit zo snel mogelijk aan ons te laten weten.
Bij voorkeur via de e-mail henkrijstenberg@gmail.com of via de telefoon.

 

Wij hopen u binnenkort te mogen ontmoeten op onze studieavonden.

 

שָׁלוֹם לְהִתְרָאוֹת
Shalom lehitra’ot
Shalom en tot ziens

Henk en Corine Rijstenberg.