INTRODUCTIE CURSUS VAN HET BIJBELS HEBREEUWS

DE HEBREEUWSE TAAL

Het grootste gedeelte van de Bijbel is ons overgeleverd in de Hebreeuwse taal. 
Daarnaast zijn alle boeken van de Bijbel zijn geschreven door Joden vanuit hun Hebreeuwse leefwereld en gedachtegoed, en primair bestemd voor Joodse lezers.

God schiep de wereld door te spreken en te gebieden in de Hebreeuwse taal.
Ook Yeshua HaMashiach (dat is de Hebreeuwse naam van Jezus de Christus) is naar de mens geboren binnen het volk Yisra’él (Israël) in de stam Yehudah (Juda) Hij is dus Joods en Hij sprak Hebreeuws. (zie bv. Handelingen 26:14)

Hij is door zijn aardse vader en moeder Yoséf en Miryam (dat zijn  de Hebreeuwse namen van Jozef en
Maria) opgevoed naar de maatstaven van de Torah.

Hoewel het Nieuwe (of Tweede) Testament in het Grieks is overgeleverd, ademt dit boek qua gedachtegoed, beeldspraak en tekstgebruik een absolute Hebreeuwse achtergrond uit.

HEBREEUWS IS OOK VOOR U BEREIKBAAR!

Voor velen is kennismaken met het Hebreeuws iets wat onmogelijk lijkt vanwege het afwijkende letterschrift.

Dit lijkt een hoge drempel maar niets is minder waar!
Toegegeven dat het wel wat inspanning vergt om dit onder de knie te krijgen, maar tegelijkertijd kan er ook relativerend aan toegevoegd worden dat het maar 22 letters zijn.

Om deze cursus te kunnen volgen is géén bijzondere vooropleiding nodig, wel uw interesse en enthousiasme en vooral inzet.

 

DE 7 LESSEN

Tijdens de zeven avonden of ochtenden van de introductiecursus van Aleph naar Taw leert u op een welhaast speelse wijze het Hebreeuwse Aleph-Beth met daarbij de unieke betekenis die iedere letter met zich mee draagt.

Door op een unieke “Joodse” manier regelmatig het Aleph-Beth (zingend!) te memoriseren zult u al op korte termijn in staat zijn dit uit het hoofd op te zeggen. Bedenk dat kennis van de volgorde van de Hebreeuwse letters, onmisbaar is om woorden op te zoeken in een woordenboek.
Het is onze bedoeling u de letters (en daarmee de woorden) te leren lezen, u een aantal basis woorden en zinnen aan te leren, die u helpen gaandeweg de grondtekst van de Bijbel te ontdekken.

We leren u hoe u met behulp van een woordenboek woorden kunt opzoeken. Hoe vaker u dit doet, hoe meer woorden u er gaandeweg bijleert. Ook leren wij u uw weg te vinden in de ‘Hebreeuwse’ Bijbel, hoe u een tekst of woord kunt vinden zonder te verdwalen in al die vreemde tekens en Bijbelboek volgorde. Ook dit gaan we uitgebreid oefenen.

U krijgt u wat hulpmiddelen aangereikt om het merendeel van de woorden te kunnen ontleden, daarnaast zullen we ook oefenen in het ontleden en herkennen. Met name de zevende les is hoofdzakelijk een oefenles.

Tijdens de lessen wordt onder andere gebruik gemaakt van een PowerPointpresentatie.

Iedere lesavond wordt onderbroken door een korte pauze met koffie en thee.

Het zijn volle en intensieve avonden gevuld met Hebreeuwse rijkdom!

 

WAAR LEIDT HET TOE?

U zult ontdekken dat de originele Hebreeuwse tekst u een grote rijkdom en zegen gaat geven die er mede toe zal leiden dat u gaat groeien in uw geloof en Yeshua en Zijn leefwereld beter gaat leren kennen.

Door het volgen van de lessen leert u gaandeweg meer en meer de Hebreeuwse oorsprong van het evangelie ontdekken.

Een ding is zeker wanneer u de studie heeft doorlopen, bent u voor wat het Bijbels Hebreeuws beslist géén an-Aleph-Beth meer.

 

WELKE BOEKEN GEBRUIKEN WE?

Na iedere les ontvangt u via de email een pdf van de getoonde PowerPoint voor persoonlijk studiegebruik. Deze kunt u desgewenst zelf daarvoor uitprinten. Ook krijgt u een set oefenbladen in pdf-vorm voor persoonlijk gebruik, om te oefenen in het lezen en schrijven van de Hebreeuwse letters.

Tevens zullen we u uitgebreid adviseren over lectuur c/q naslagwerken die uw studie in de Hebreeuwse tekst van de Bijbel aanzienlijk vereenvoudigen. Of de vele informatie die er op het internet te vinden is.

Boeken en lectuur kunnen via www.messiaan.nl worden aangeschaft, tijdens de les is er meestal een basisvoorraad.
 

WAT GAAT DAT KOSTEN?

1 – Het materiaal:

Bij de eerste les ontvangt iedere deelnemer een geplastificeerde letterkaart en vervolgens diverse grammaticale ondersteuningsbladen. Deze set kost € 10 te voldoen op de eerste avond

Het woordenboek wat wij tijdens de lessen gebruiken is het “Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws” door Peter D. H. Broers. Een duidelijk woordenboek met een schat aan informatie. Vanaf de derde les gaan wij ook oefenen in het zoeken van woorden in het woordenboek, Dit woordenboek is meestal op voorraad en tijdens de les te koop voor € 39,95  (laat vooraf even weten wanneer u de eerste avond er al een wilt aanschaffen)

Als extra naslagwerk bevelen wij het boek: “Hebreeuws in zes dagen” van drs. R.L. Strijker aan € 29,50 (aanschaf is niet verplicht)

Indien u van de toegezonden aantekeningen liever een geprinte en met plastic ring ingebonden versie wilt hebben, kunt u deze aanschaffen voor  € 40,00 (dit bedrag is INCLUSIEF de geplastificeerde letterkaart)

Een oefenboek om het schrijven van de Hebreeuwse letters te oefenen, inclusief een woordenlijst van belangrijke en in de les gebruikte Hebreeuwse woorden – Hebreeuws /uitspraak /Nederlands, kost €12,50

2 – De lessen:

Hoewel het een Bijbels gegeven is dat de arbeider zijn loon waardig is, willen wij de kennismaking met het Hebreeuws voor iedereen mogelijk maken en hebben dan ook besloten voor de lessen bij ons aan huis geen vast bedrag in rekening te brengen. Echter, voor uw waardering en ondersteuning van ons werk, vragen wij wél een voor uw situatie redelijke gift.

Uw giften en donaties kunt u overmaken op rekeningnr.׃   

NL37 INGB 0675 1909 40 t.n.v.  H. Rijstenberg ovv “Cursus Hebreeuws” of  “Ondersteuning onderwijs”

De kosten voor de eventuele huur van een lesruimte (bij grote groepen) worden altijd verdeeld over het aantal deelnemers en vooraf verrekend. Deze kosten vallen echter niet onder de hierboven genoemde gift.

Voor de lessen elders in het land maken wij omtrent de vergoeding een aparte afspraak.

WIE, WANNEER, HOE LAAT EN WAAR?

De lessen worden gegeven door Henk Rijstenberg die voor wat betreft het Bijbels Hebreeuws en de didactische vaardigheden voldoende onderlegd is om dit op een enthousiaste wijze aan u te onderwijzen.

Hierbij wordt Henk geassisteerd door zijn vrouw Corine Rijstenberg die inmiddels ook een ruime ervaring heeft met het Bijbels Hebreeuws.

De zeven studieavonden zijn in de regel om de 14 dagen op de maandag

De nieuwe serie start naar verwachting op tweede helft 2020 vervolgens op: Nog nader te bepalen

De lesavonden zijn van: 20:00 – 22:00 er is koffie vanaf  19:45 

Wanneer u als deelnemer onverhoopt een les verhinderd bent, wilt u dit dan ruim van tevoren aan ons melden.

Hou er rekening mee dat de eerste lesavond ongeveer 22:30 is afgelopen. 

NB om de tijd optimaal te benutten beginnen we stipt op tijd!

Adres:

De Palmen Grift 17
3901NA Veenendaal
0318-589639
06-53755876

VOOR DEELNAME AAN DE LESSEN MOET U ZICH VOORAF AANMELDEN!!

VOOR AANMELDING EN EVT. VRAGEN:

Via de e-mail henkrijstenberg@gmail.com 

via de telefoon 06-53755876 of 0318-589639.

Stuur ons ook een e-mail wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van de eerstvolgende start van een nieuwe serie lessen!

Wij zien er naar uit u binnenkort te kunnen ontmoeten op onze studieavonden.

 

שָׁלוֹם לְהִתְרָאוֹת
Shalom lehitra’ot
Shalom en tot ziens

Henk en Corine Rijstenberg.