07 PARASHA WAYEETSEE

En hij ging heen

Bereeshiet – Genesis 28:10 – 32:3 
Hoshee`a – Hosea  12:13 – 14:10

NL-vertaling-Berkowitz