04 PARASHA WAYEERA

En hij verscheen

Bereeshiet – Genesis 18:1 – 22:24
Melachiem Beth – 2 Koningen  4:1 – 37

NL-vertaling-Berkowitz