12 PARASHA WAYECHIE

En hij leefde

Bereeshiet – Genesis 47:28 – 50:26
Melachiem Aleph – 1 Koningen  2:1 – 12

NL-vertaling-Berkowitz